web analytics

Smart solutions for multilingual communication

Lääketieteellisissä käännöksissä virheettömyys on elintärkeää

Harvalla alalla on käytössä yhtä spesifi sisäinen terminologia kuin lääketieteessä. Sitäkin harvemmassa ovat alat, joilla huolimaton kielenkäyttö voi aiheuttaa yhtä vakavia seurauksia. Pahimmillaan kyse on elämästä ja kuolemasta.

Vaikka yllä oleva on kärjistys, on lääketieteellisten käännösten laadukkuus poikkeuksellisen tärkeää. Terveydenhuoltoon ja lääkkeisiin liittyviä asioita säädellään myös vahvasti, mikä on toinen syy käyttää terveydenhuollon viestinnässä osaavia kääntäjiä.

Ymmärrämme lääkealaa pintaa syvemmältä

Lääketiede on kääntämisen erikoisaloista vaativimpia. Pelkkä kielitaito ei anna riittäviä eväitä sujuvan, lokalisoidun tekstin laatimiseen. Se vaatii kääntäjältä yliopistokoulutuksen lisäksi lääketieteen tuntemusta, kokemusta alan sanastosta, riittävän määrän työvuosia sekä sopivat työkalut.

Sertifioidut palvelumme varmistaa, että toimitamme ainoastaan tarkkoja ja laadukkaita lääketieteellisiä käännöksiä.

Nouveaulla on vahva kokemus lääketieteellisistä käännöksistä

Kattavasta kääntäjäverkostostamme löytyy runsaasti lääketieteellisiin teksteihin erikoistuneita ammattilaisia, jotka ymmärtävät alaa ja kohderyhmiä myös tekstin lokalisoinnin näkökulmasta. Tarvittaessa käytämme apunamme Euroopan lääkeviraston (EMA) käännöspohjia.

Nouveau on tällä hetkellä usean lääketieteen alan yrityksen pääasiallinen käännöskumppani. Menestyksemme perustuu paitsi vahvaan ammattitaitoon, myös kokonaispalveluumme, jonka kautta saatte kaikki käännöksiin liittyvät palvelut yhdestä osoitteesta

Kattavat lisäpalvelut kaikkiin käännöstöihin

Käännösten yhteyteen tarjoamme muun muassa kielenhuoltoa, takaisinkäännöksiä, sanastojen laadintaa tai lääketieteellistä kirjoittamista. Teemme myös markkinointikäännökset kevyempään tiedotemateriaaliin, kohdemaatarkistukset, eli validoinnit sekä viralliset, auktorisoidut käännökset asiakirjoille, jotka tarvitsevat virallisen leiman.

Nouveau Language on ISO 9001:2008 -sertifioitu suomalainen monikielinen käännöstoimisto, jonka ystävällinen palvelu on tunnettu jo yli 20 vuotta. Tarjoamme käännöksiä yli 80 eri kieliparille. Ota yhteyttä kätevästi lomakkeella.