web analytics

Smart solutions for multilingual communication

Käännösten merkitys yrityksen brändi-imagoon

Brändi-imago on yritykselle tärkeä asia, mutta minkälainen rooli käännöksillä on siihen liittyen? Osalle yrityksistä käännökset ovat vain pakollinen paha ja tämä vaikuttaa usein dramaattisesti niiden brändi-imagoon kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Me olemme Nouveaulla erittäin tarkkoja käännösten laadusta, jotta varmistamme käännösten vaikutuksen asiakasyrityksen brändi-imagoon olevan positiivinen. Yrityksen brändiin liittyvien käännösten toteuttamisessa ei ole kyse pelkästään yrityksen tunnuslauseen tai markkinointimateriaalien kääntämisestä. On myös ensiarvoisen tärkeää tuntea yrityksen kohdeyleisö ja toimialan erityspiirteet. Meille nämä kaksi asiaa ovat aina lähtökohtia vastaavissa toimeksiannoissa.

Valitsemme huolellisesti kääntäjät jokaiseen projektiin. Valinta ei voi perustua vain kielellisiin kykyihin, vaan on ottava huomioon myös toimialakohtainen kokemus. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun käytetään kääntäjää, joka on erittäin kokenut brändäykseen ja markkinointiin liittyvissä projekteissa ja jolle on entuudestaan tuttua toimialasi terminologia ja yrityksesi kohdeyleisö. Varmistamme parhaan mahdollisen laadun käyttämällä aina kohdekieltä äidinkielenään puhuvia kääntäjiä.

Ota nämä asiat huomioon brändi-imagoon liittyen, kun valmistelet tekstiäsi käännettäväksi:

Tyyli ja sävy

On erittäin tärkeää, että ymmärrämme käännöksen tarkoituksen ja kohdeyleisön. Esimerkiksi sisäinen myyntipromootio henkilökunnalle on todennäköisesti tyyliltään ja sävyltään erilainen, kuin ulkoinen promootio loppuasiakkaalle. Meidän on myös tärkeä tietää etukäteen toivottu kohdemaa tai -maat.

Erityyppiset käännökset

Erityyppiset käännökset vaativat erilaisen lähestymisen. Esimerkiksi lainopillisten käännöksien tulee olla erityisen uskollisia alkuperäiselle. Sitoudumme vahvasti tekstin yhtenäisyyteen alkuperäistä kohtaan, kun tarjoamme sertifioituja käännöksiä. Kun taas markkinointikäännöksissä kääntäjän tulee olla lateraalisempi ja vapaampi. Niissä on tärkeämpää kommunikoida konsepteja ja ideoita, kun jotain kirjaimellista sanasta sanaan. Iso osa käännösteksteistä yhdistää erilaisia taitoja, tämän vuoksi toimialaosaaminen on niin tärkeää kääntäjien kohdalla. Esimerkiksi elintarviketuotteiden kohdalla ainesosalista tulee olla käännetty sanasta sanaan, kun samassa pakkauksessa saattaa olla myös vapaampaa markkinointitekstiä, jonka tehtävä on tehdä tuotteesta houkutteleva potentiaaliselle asiakkaalle.

Sovittu työskentelytapa ja käännöksien sovittaminen sovittuun tyyliin

On tärkeä ottaa myös huomioon yrityksen tyyliopas, kun käännetään toisille kielille. Mikäli käytetään fonttia, joka ei ole standardifontti, niin selviääkö se aksenteista ja erikoismerkeistä? Vaatiiko yhtiösi tyyli pientä kirjainta yrityksen nimen kirjoittamisessa, tämä on järkevää osassa kielistä, mutta ei kaikissa? Voimme ottaa huomioon nämä seikat ja kehittää sovitut työtavat, kun työskentelemme säännöllisesti saman asiakkaan kanssa.

Lopuksi

Nouveau Language on valmiina tarjoamaan asiantuntevaa apua brändäykseen ja markkinointiin liittyvissä käännösprojekteissa. Ota yhteyttä niin kerromme lisää. Voit myös tehdä verkkosivujemme kautta yhteydenotto- tai tarjouspyynnön. Lomakkeeseen pääset tästä.