Smart solutions for multilingual communication

Hyvä ja nopea – miten käännökset kannattaa aikatauluttaa?

Käännösaikataulut riippuvat monesta tekijästä – aineiston laajuudesta, käännettävien kielten määrästä sekä käännettävästä kielestä. Harvinaisempien kielten kääntäjiä ei välttämättä ole vapaana joka hetki. Myös aihe vaikuttaa. Etenkin runsaasti erikoissanastoa sisältävät tekstit vaativat työtä ja aikaa.

Näistä syistä käännösaikataulun suunnittelu voi olla hankalaa pelkkien sivu- tai sanamäärien pohjalta. Kääntäjät ja käännöstoimistot haluavatkin yleensä nähdä aineiston, ennen kuin pystyvät tekemään aikatauluehdotuksen. Joitain nyrkkisääntöjä aikatauluihin kuitenkin on.

Onko nopein aina paras?

Ammattikääntäjän keskimääräinen päivätahti vaihtelee normaalisti 1500-2500 sanan välillä, vaikka jotkut saattavat mainostaa jopa 3000 sanan päiväkäännöksiä. Silloin käännös on pakostakin erittäin pintapuolinen – sanat kääntyvät, mutta ajatus jää matkalle.

Useimmat kääntäjät tekevät käännöksen kahdessa vaiheessa. Ensin suoraviivainen vedoskäännös ja seuraavassa vaiheessa sitten hienosäätö, jossa haetaan parhaat ilmaisutavat. Aikatauluun kannattaakin varata riittävästi aikaa tälle tarkastusvaiheelle. Käännöksen annetaan ”levätä” esimerkiksi yön yli, minkä jälkeen siihen on helpompi palata kirkkain mielin.

Laatuorientoituneen kääntämisen keskiarvoksi kannattaa laskea noin 250 sanaa tunnissa tai 2000 sanaa päivässä. Kääntäjän työtä nopeuttaa, jos käännettävä teksti on hyvin toisteista, minkä ammattimaiset käännöstoimistot, kuten Nouveau, osaavat ottaa huomioon aikataulua laskiessaan.

Kiiretyötkin onnistuvat

Joskus materiaalit tarvitaan lyhyellä varoitusajalla. Kiiretapauksissa käännöksiä voi nopeuttaa tekemällä pidempää päivää tai käyttämällä useampaa kääntäjää. 

Kääntäminen on henkisesti rasittavaa ja vaatii keskittymistä. Siksi pitkät päivät ja kova työtahti näkyvät pitemmän päälle väistämättä käännöksen laadussa. Työn jakaminen useammalle kääntäjälle onkin yleensä aikataulun kannalta parempi ratkaisu. Suurempien käännöstoimistojen etu on, että niissä työlle voidaan tarvittaessa osoittaa useampi kääntäjä. Tällöin kuitenkin laadun varmistamiseksi olisi hyvä, jos yksi kääntäjistä käyttäisi työn lopuksi aikaa eri kääntäjien tekemien osuuksien yhtenäistämiseen.

Kysy tarjous sinulle parhaasta käännösratkaisusta

Nouveau käyttää ammattikääntäjiä, joiden käännöstahti on tiedossamme. Lisäksi varaamme riittävästi aikaa käännöstekstin tarkastamiseen ja hiomiseen, jotta pystymme takaamaan laadukkaat käännökset. 

Jos kyseessä on kiiretyö, pystymme tarjoamaan tilanteeseen sopivimman toimintaratkaisun.

Ota yhteyttä ja kysy lisää käännöspalveluistamme ja aikatauluistamme.