Certifierad översättningskompetens med över 20 års erfarenhet

Är ditt företag i behov av översättnings-, tryck- eller dokumentationstjänster? Översättningsbyrå Nouveau erbjuder kompetent och smidig service på det sätt och på de språk du önskar inom överenskommen tidtabell.

Kontakta oss så berättar vi mer, eller begär offert här.

Press to scroll

Aktuell

Rätt team för varje jobb

Vår utgångspunkt är att kunden kan lita på att vi producerar överenskommen kvalitet och att vi håller de fastslagna leveranstiderna. Vår kärnorganisation består av experter inom språkteknologi som var och en behärskar sitt eget specialområde och fortgående utvecklar sin kompetens. Till vår översättningsorganisation hör också professionella översättare som översätter till sitt eget modersmål, språkgranskare, tekniska stödpersoner och experter inom terminologi.

…det är ett nöje att samarbeta med oss

Heltäckande service, med en beställning

När du beställer ett jobb hos oss tilldelas du en egen kontaktperson och ett beprövat team utgående ifrån det aktuella projektets språkkombinationer, bransch och tekniska aspekter. Med åren har vi skapat ett brett internationellt nätverk av samarbetspartner och producenter, vilket ger oss möjligheten att bemöta våra kunders uppdrag professionellt, högklassigt och snabbt.

...omfattande serviceutbud

Press to scroll

Press to scroll

Tjänster

Utmärkt service inom överenskommen tidtabell

Vår breda produktpalett omfattar bland annat konsultering och behovskartläggning, produktdokumentering, översättning och språkvård, ombrytnings- och layoutuppdrag samt tryckeri- och kopieringstjänster.

Lätt och smidigt samarbete med Nouveau

Det är viktigt för oss att våra leveranser sker punktligt och snabbt, att resultatet av vårt arbete håller hög kvalitet och att våra kunder är nöjda. Vi försäkrar oss om att du är nöjd under hela arbetsprocessen, från början till slut. När du låter oss ta hand om ditt projekt kan du lugnt koncentrera dig på ditt eget arbete. Du får all service du behöver från ett och samma ställe, genom en och samma kontaktperson.

Kontakta oss så berättar vi mer, eller begär offert här.

Press to scroll

Press to scroll

Översättnings- och terminologitjänster

Vårt språkurval omfattar nästan alla språk i världen

Vi har över 20 års erfarenhet av att framgångsrikt uppfylla våra kunders önskemål inom en mängd olika branscher. Vi hittar den rätta stilen för såväl bruksanvisningar som företagspublikationer, på alla språk du önskar. Vi sköter våra uppdrag professionellt, högklassigt och snabbt, oberoende av filformat.

Det är viktigt för oss att våra översättare enbart översätter till sitt eget modersmål.

Till vår översättningsorganisation hör testade, professionella översättare som översätter till sitt eget modersmål, samt språkgranskare, tekniska stödpersoner och experter inom terminologi. Vi berättar gärna mer om vårt språkurval och våra översättares kompetens.

Kontakta oss så berättar vi mer, eller begär offert här

 • Tekniska översättningar

  • Omfattande helheter
  • Högklassigt tekniskt genomförande
  • Effektiv process och snabba tidtabeller
 • Företagspublikationer och företagskommunikation

  • Internationell marknadsföringskommunikation
  • Förståelse för olika företagskulturer
  • Väldisponerade och flytande texter
 • Institutioner och offentlig förvaltning

  • Sakkunskap i nyckelposition
  • Textens tillämplighet och lagenlighet
  • Konfidentialitet och leveranssäkerhet
 • Medicinska översättningar

  • Specialkompetens
  • Ytterst exakt och noggrann texthantering
  • Flexibla leveranstider
 • Övriga tjänster - läs broschyren

  • Språkgranskning och korrekturläsning
  • Ordlistor, terminologi och publikationsbottnar
  • Copywriting
  • Officiella översättningar
  • Egen översättare
  • Tolkningstjänster
  • Transkribering, dubbning och textning
  • Projektadministration
  • Översättningsteknologi och -minnen
  • Layout- och ombrytningstjänster

Press to scroll

Press to scroll

Layout- och tryckeritjänster

Vi översätter också direkt i layoutbottnar. Det innebär att du kan skicka dina översättningsuppdrag till oss i det ursprungliga formatet.

Nouveau erbjuder också mångsidiga tryckeritjänster som stöd för ditt företags kommunikation: digital svartvit- och 4-färgsutskrift, layout- och materialhanteringsservice samt traditionell offset-tryckning. Vid behov sköter vi också lagring och transportering av färdiga trycksaker.

 

 • Layout- och ombrytningstjänster
 • Konversion och bildbearbetning
 • Tryckeri- och kopieringstjänster
 • Postnings- , transporterings- och lagringstjänster

 

Beställ översättningarna ombrutna och tryckta hos oss!

Press to scroll

Press to scroll

Tolktjänster

Kommunikation på ditt eget språk

Kommunikation fungerar alltid bäst på det egna språket. När du använder dig av tolk t.ex. vid förhandlingar eller möten kan du koncentrera dig på innehållet och åhörarna. Genom tolkning för du fram ditt budskap säkert och felfritt.

Våra tolkar är professionella

Våra tolkar är erfarna proffs som säkerställer opartisk och smidig kommunikation i alla slags möten mellan människor. Vi berättar gärna mer om vårt språkutbud och våra tolkars kompetens.

Kontakta oss eller lämna din offertbegäran här.

Press to scroll

Press to scroll

Innehållshantering

Vi erbjuder företag heltäckande tjänster inom produktdokumentation och elektronisk kommunikation.

Vårt utbud omfattar produktion av dokumentationsinnehåll, lokalisering av producerat innehåll på olika språk, traditionell tryckning samt distribution i olika publikationskanaler. Behöver ditt företags dokumentation konverteras till strukturerat XML-format? Vår sakkunskap omfattar också konverteringar mellan olika format.

 • Marknadsföringskommunikation

  • Termarbete och terminologihantering
  • Copywriting
 • Dokumentation

  • Konsultering och utbildning
  • Tekniskt skrivande
 • Inlärningsmiljöer

  • Utbildningsmaterial
  • E-learningmiljöer
 • Lokalisering

  • Webbplatser
  • Programvara

Beställ hela dokumentationsprocessen inklusive översättning hos oss!

Press to scroll

Press to scroll

Kontaktuppgifter – Översättningsbyrå Nouveau Language

Kundtjänst

+358 (0)290 09 09 89

nouveau@nouveau.fi

Kontor

 • ÅBO – Varvsplan 1, FI-20100 Åbo - Karta
 • ESBO – Teknikvägen 12, FI-02150 Esbo - Karta

Rekrytering

Ansökningar och samarbetsförfrågningar

nouveauhr@nouveau.fi

 

Läs våra allmänna leveransvillkor här.

bilagor

Vi kommer att kontakta dig samma dag eller nästa arbetsdag.

Obs! Vänligen observera, att vi genomför uppdrag endast för företag.