Mistä käännöksen hinta muodostuu?

Käännöspalvelut ovat tyypillisiä asiantuntijapalveluita, joiden hinta riippuu niin tekijästä, tehtävästä työstä kuin toivotusta aikataulustakin. Virallisten dokumenttien käännöksissä vaaditaan luonnollisesti erilaista ammattitaitoa kuin yleisempien tekstien kääntämisessä. Myös hinnoittelutavoissa on eroja. Käännöstyö voidaan hinnoitella sanoittain, liuskoittain tai sitten tuntiperusteisesti. Sana- tai liuskahinnoittelu sopii yhtenäisten tekstien, niin lyhyiden kuin pitkienkin, hinnan laskemiseen. Jos taas käännöstä tarvitaan vain osaan […]